وحید شکری - روضه نیوز

وحید شکری

67

آهنگهای وحید شکری

وحید شکریخونم حلالت اباالفضل

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریرسیده از دل خیمه به میدون

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریعشق قد رعنای اباالفضل

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریدوباره دل صبورم شکست

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریبه سر منه هوای غم حسین علیه السلام

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریعشق قد رعنای ابوالفضل

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریعموجان چی اومد سر پیکرت

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریهرچی دارم صدقه سر حسنه

وحید شکری محرم ۹۹ شب دوم

وحید شکریقاسم گیسو رخ بی همتا

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریمیکده را مشتری ام

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریحسین منی و انا من حسین

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریقمر سر میزنه با دم‌ یاحیدر

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکرینبینم غم و‌تو‌چشمات

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریذکر لبم بازینب سلام الله

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریقمر زیبا قمریکتا

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریالسلام علی الحیدر جبل الوقار

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریزندگی میکنم همش با خیال حرم

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریمهربان یاقاسم

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریدنیا طلبان دل نگرانی دارند

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریچقدر نوکر بینمون هست

شور وحید شکری محرم ۹۹

وحید شکریقد قامت العزا

شب چهارم محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریزمینه |توی کوفه حیرون و سرگردونم

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریخداروشکر دیدم دوباره ماه ماتمت رو شب اول محرم ۹۹

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریشور | عجب داره اون زنی که مثل شیر

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکریشب اول محرم ۹۹

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکری تنگه دل من برا زیارت

وحید شکری محرم ۹۹

‍ وحید شکریسکان عالم رو به کف داره

وحید شکری محرم ۹۹ شب دوم

وحید شکری زمینه حماسی بسیار زیبا اون کیه که روح ایمانه

شب اول محرم ۹۹ وحید شکری

وحید شکری خدا شناس شود

خداشناس شود وحید شکری ویژه محرم ۹۹

وحید شکری با نعره های حیدری

شور وحید شکری محرم ۹۹

وحید شکریشور زیبا

شور زیبا وحید شکری

وحید شکری شور مشتی هستی رو چشمونی

شور زیبای وحید شکری ۹۹

وحید شکری من مریدم تو مراد

شور ۹۹ وحید شکری

وحید شکریارشیو

ارشیو کامل سال ۹۹ وحید شکری روضه نیوز

وحید شکریشور هفتگی تیر ۹۹

شور جدید وحید شکری ۹۹

وحید شکریشور جدید

شور جدید وحید شکری ۹۹

وحید شکری شور اسمتو میبرم حتی سردارم

شور وحید شکری - ویژه محرم ۹۹

وحید شکری علی علیه السلام راه زمین تا خداوندی

شور جدید وحید شکری ۹۹

وحید شکریقمرًُ زیبا قمرًُ قمرًُ یکتا

شور زیبا فمر زیبا وحید شکری ۹۹

وحید شکری دنیام حسین علیه السلام

دنیام حسین علیه السلام وحید شکری ۹۹

وحید شکریفول ارشیو - قسمت اول

فول ارشیو کامل وحید شکری ۹۹

وحید شکرینوحه شور علی

نوحه شور وحید شکری ۹۹

وحید شکریخداشناس شود هرکه غلام علیست

نوحه شور وحید شکری ۹۹

وحید شکریصفدر نام آور

نوحه وحید شکری

وحید شکریبنام عالی اعلاء علی مولا

نوحه وحید شکری

وحید شکریچه خوش قد و بالایی

چه خوش قد و بالایی

وحید شکریاین عشقی که به سر من افتاده

عشق وحید شکری

وحید شکریآسمان تیره و تاره

شور وحید شکری ۹۹

وحید شکرینوحه شوربرپرده ی دل تصویراباالفضل

نوحه شور وحید شکری ۹۹

وحید شکرینوحه شور جلوه ی ولا علی

وحید شکری به نام حضرت علی

وحید شکری نوحه به حضرت علی

وحید شکریشور جذبه پرتلاطم

وحید شکری شور زیبا

وحید شکریاباالفضائل یا ابوفاضل

اباالفضائل یا ابوفاضل وحید شکری- روضه نیوز

وحید شکریتو شبهای بی قراری (۱۹ رمضان)

نوحه شب ۱۹ رمضان وحید شکری

وحید شکریای ماه کنعانم

سرود زیبای وحید شکری ۹۹ روضه نیوز

وحید شکری قرص قمر زهرا

سرود زیبا وحید شکری روضه نیوز

وحید شکریشب نوزدهم ماه رمضان

روضه و قران ۱۹ رمضان وحید شکری

وحید شکریقدرت مطلق دادار حیدر

قدرت مطلق دادار حیدر-وحید شکری روضه نیوز

وحید شکریساقی شبیه ساقی کوثرنیامده

شب ۱۹ ماه رمضان وحید شکری روضه نیوز

وحید شکریزمینه بسیار زیبا مشهدناکربلا اشهدانا کربلا

زمینه بسیار زیبا مشهدناکربلا اشهدانا کربلا- وحید شکری- روضه نیوز

وحید شکریبنام حضرت علی

به نام حضرت علی وحید شکری روضه نیوز

وحید شکریای یارم صاحب الزمان

ای یارم صاحب الزمان- روضه نیوز وحیدشکری

وحید شکریعشق فقط عباسه

وحید شکری - عشق فقط عباسه - روضه نیوز

وحید شکریامشب دنیا مهمون تولد بهار

نیمه شعبان ۹۹ - وحید شکری -روضه نیوز

وحید شکریذکر همه ملائکه

نیمه شعبان وحید شکری روضه نیوز

وحید شکرینیمه شعبان این دلم

سرود نیمه شعبان - وحید شکری - روضه نیوز

وحید شکریسلام زینب

وحید شکری - سلام زینب