روضه نیوز
حاج مهدی رسولی - روضه نیوز

حاج مهدی رسولی

55

مهدی رسولی متولد 12 مرداد 1367 در زنجان، مداح است

فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه سراسری زنجان و لیسانس مدیریت امور فرهنگی و فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث از دانشگاه دارالحدیث می باشد.
حاج مهدی کارخود را از ابتدایی از گروه سرود وتواشیع اغاز کرد و کم کم به سمت مداحی کشیده شد.

آهنگهای حاج مهدی رسولی

مهدی رسولیشور | قرآن فاطمه شد زیر و رو

شور قران مهدی رسولی

مهدی رسولیواحد ترکی

واحد ترکی مهدی رسولی

تک | زاده ی حیدرم وارث صفدرم حاج مهدی رسولی

یا عدتی فی شدتی- مهدی رسولی

مهدی رسولیشور | زائر الحسینِ هر کی

نوحه ترکی مهدی رسولی

مهدی رسولیقربان تو

قربان تو مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیشور | نوکریت از سرمم زیاده

نوکریت از سرمم زیاده - مهدی رسولی

حاج مهدی رسولی خیال کن امسال

شور |‌ به تو دل خوش کردم مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیشور | به تو دل خوش کردم به تو که آقایی

شور |‌ به تو دل خوش کردم مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیبه تو دل خوش کردم

باد میخورد به پرچمت مهدی رسولی

مهدی رسولیپیش‌زمینه | باد میخورد به پرچمت

باد می خورد به پرچمت حاج مهدی رسولی

| مهدی رسولی شور | یا ایها المومنون

مهدی رسولیواحدترکی | یاحسین درگه‌ایوین

شب اول محرم ۹۹ مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیشور | یا ایها المومنون

شب اول محرم ۹۹ مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیزمینه | بیائید بیایید

شب اول محرم ۹۹ - مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیزمینه | شبیه زمزمه یه نامه

حاج مهدی رسولی - محرم ۹۹ شب اول

حاج مهدی رسولیشور | نمیخام به نوکریت

شور حاج مهدی رسولی محرم ۹۹

حاج مهدی رسولیزمینه | دو تا سرو آزاده

زمینه حاج مهدی رسولی محرم ۹۹

حاج مهدی رسولیشور | کربلا به پا شد

شور مهدی رسولی محرم ۹۹

حاج مهدی رسولیشور | من أوا الی مأوا

شور مهدی رسولی محرم ۹۹

مهدی رسولیزمینه | من اومدم برا جنگ تن به تن

مهدی رسولی محرم ۹۹

مهدی رسولیواحد | من سوره کوثر حسینم

واحد مهدی رسولی - محرم ۹۹

شور | داغ محرم تازه ست هنوزمحاج مهدی رسولی

شور مهدی رسولی محرم ۹۹

مهدی رسولیزمینه | بیا پیشم ای عمو جون

زمینه حاج مهدی رسولی ویژه محرم ۹۹

حاج مهدی رسولینوحه واحد ترکی جان بابا

نوحه واحد مهدی رسولی محرم ۹۹

لای لای علیمهدی رسولی

نوحه مهدی رسولی ویژه محرم ۹۹

مهدی رسولیسرود | ولی والا رضا

سرود ولی والا مهدی رسولی ۹۹

مهدی رسولیشعر انقلابی

شعر انقلابی حاج مهدی رسولی ۹۹

مهدی رسولیای مطرب مهناب

سرود ویژه میلاد امام رضا ۹۹ مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیسرود -نور گنبد طلات

سرود نور گنبدت - مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیمناجات

مناجات حاج مهدی رسولی ۹۹

حاج مهدی رسولیزمینه | ته گودال پیکرش افتاد

زمینه مهدی رسولی ۹۹

مهدی رسولینماهنگ از کریمان

نماهنگ از کریمان - روضه نیوز

حاج مهدی رسولیحاج مهدی رسولی

نوحه مهدی رسولی

مهدی رسولیزمینه زیبا | دلم شکسته

شور مهدی رسولی جدید

حاج مهدی رسولیواحدترکی | فصل و فراق

نوحه ترکی حاج مهدی رسولی

مهدی رسولیشور | گویم ز امام صادق

شهادت امام صادق ۹۹ مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیشور | تو دنیایی که

شهادت امام صادق ۹۹ مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیزمینه | این سینه زن شکسه بالت

ویژه شهادت امام صادق

حاج مهدی رسولینماهنگ

نماهنگ حاج مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیتو یک تنه سپاه عشقی اولین شب

مدح امام حسن حاج مهدی رسولی

حاج مهدی رسولیمدح یک سرو ولی

مدح امام حسن حاج مهدی رسولی

حاج مهدی رسولینما هنگ مادر غم خوار

نماهنگ مادر غم حاج مهدی رسولی

حاج مهدی رسولینماهنگ یارالی زهرا

نماهنگ یارالی یا زهرا - حاج مهدی رسولی روضه نیوز

مهدی رسولیته خوشبختی

شور ته خوشبختی حاج مهدی رسولی روضه نیوز

مهدی رسولی روضه خضرت زهرا

روضه خضرت زهرا مهدی رسولی روضه نیوز

حاج مهدی رسولیگفتم بهشت اعلا

شهادت حضرت زهرا مهدی رسولی روضه نیوز

حاج مهدی رسولیای نام تو بهترین سرآغازم

ای بهترین سرآغازم مهدی رسولی - روضه نیوز

حاج مهدی رسولینماهنگ تنهاترین

نماهنگ تنهاترین حاج مهدی رسولی روضه نیوز

حاج مهدی رسولیمن گرفتار سلطانم

حاج مهدی رسولیسرود نه تنها من

سرود حضرت علی - مهدی رسولی - روضه نیوز

حاج مهدی رسولیسرود میمیره ملتی که

نیمه شعبان - حاج مهدی رسولی - روضه نیوز

حاج مهدی رسولیمدح رخش چه صبح ملیحی

مدح حضرت علی اکبر- مهدی رسولی روضه نیوز

مهدی رسولیسرود قال الحیدر ابوتراب

میلاد علی اکبر - حاج مهدی رسولی - روضه نیوز

مهدی رسولیسرودترکی ماه ملک منظره

سرود ترکی - حاج مهدی رسولی روضه نیوز

حاج مهدی رسولیمدح‌ترکی | گل نازیم ، عشقیم آوازیم

مدح حضرت علی اکبر - حاج مهدی رسولی